แผนที่รถตู้อนุสาวรีย์ฯ

ผู้จัดทำโครงการแผนที่รถตู้

ผู้จัดทำโครงการแผนที่รถตู้

ผู้จัดทำโครงการแผนที่รถตู้ (เรียงจากซ้ายไปขวา)
น.ส.ธาดารัตน์ เฉวียงหงษ์
น.ส.ธันยพัฒน์ อารมณ์ชื่น
น.ส.อภิรัตน์ ฤกษ์อภิเดชา
น.ส. ณัฐนันท์ แย้มนุ่น
นายภูมิ สุคันธพันธ์
น.ส.ชนทิพา มาลี
นศ.ปี 4 สาขาวิชามีเดียอาตส์
และ อ.ชูเกียรติ อ่อนชื่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนที่รถตู้ ที่อนุสาวรีย์ชัย

แผนที่รถตู้ ที่อนุสาวรีย์ชัย


โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์มาก สมควรแก่การยกย่อง คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่มีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ปัญหาที่จะพบเหมือนกันในการใช้รถบริเวณนี้ก็คือหาจุดจอดรถตู้ไม่เจอ นักศึกษากลุ่มนี้ได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองร่ำเรียนมา ทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยการรวมกลุ่มกัน 6 คน ทำโปรเจคจบเป็นแผนที่จอดรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และวันนี้ได้นำมาติดตั้งที่อนุสาวรีย์ชัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แผนที่จุดจอดรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

แผนที่จุดจอดรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


และได้จัดทำภาพแผนที่จุดจอดรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฉบับออนไลน์มาให้ได้ใช้กันค่ะ โหลดไปใช้กันได้เลย จุดจอดรถตู้จะมีกันทั้งหมด 7 จุด และมีรถตู้ให้บริการจำนวนถึง 170 สาย พวกเราแบ่งแยกตามสีให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อไปนี้ การขึ้นรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ไม่ยากอีกต่อไปแล้ว
(ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขามีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และอัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มี.ค 58)
แผนที่จุดจอดรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

แผนที่จุดจอดรถตู้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ


ไฟล์ pdf >> https://goo.gl/sZolwn
ไฟล์ jpg >> https://goo.gl/j7ms8w

SHARE NOW

Facebook Comments