ไขมันพอกตับ (fatty liver disease) ตอน 1 สาเหตุของโรค

 

คอลัมน์ คนงามเพราะแต่ง โดย ภญ.อาสาฬา เชาว์เจริญ

คอลัมน์ คนงามเพราะแต่ง โดย ภญ.อาสาฬา เชาว์เจริญ

🔎 ไขมันพอกตับ (fatty liver disease) ตอน 1 สาเหตุของโรค

…ไขมันพอกตับ หรือไขมันเกาะตับ เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากการสะสมไขมันในตับมากเกินปกติ คือ ประมาณ 5-10% ของนํ้าหนักตับ อาจมาจากอาหาร ร่างกายสร้างขึ้น หรือร่างกายนำไขมันไปใช้ได้น้อยลง โดยทั่วไปมักเป็นไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์ จากการที่ร่างกายนำคาร์โบไฮเดรต (แป้งและนํ้าตาล) ไปใช้ไม่หมด เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดที่ทำให้ผลการตรวจการทำงานของตับผิดปกติเล็กน้อย โรคนี้มักไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวด แต่บางครั้งจะบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ

🔻สาเหตุของโรคไขมันพอกตับสามารถแบ่งออก เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (alcoholic fatty liver disease) ความรุนแรงของโรคจะขึ้นกับประเภท ปริมาณ และระยะเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์
2. ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (non-alcoholic fatty liver disease) โดยมีผลจากโรคที่เกี่ยวข้องกับ การใช้พลังงานของร่างกาย เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไวรัสตับอักเสบซี หรือสาเหตุอื่นๆ เช่น การติดเชื้อเอชไอวี พันธุกรรม ยาต้านไวรัสบางชนิด ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ การใช้ยา พาราเซตามอลในปริมาณสูงต่อเนื่อง

🧬กลไกการเกิดโรคไขมันพอกตับ
…“ตับ” ทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่เก็บสะสมพลังงาน การรับประทานอาหารมากเกินไปทำให้เกิดไขมันก่อตัวขึ้นในตับ เมื่อตับไม่ได้นำไขมันไปใช้ หรือไม่ย่อยสลายไขมันตามที่ควรจะเป็น ก็จะเกิดไขมันสะสมขึ้นที่ตับ ในผู้ที่มีภาวะของโรคอื่นๆ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง รวมถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไป การลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ว และภาวะขาดสารอาหารก็อาจทำให้เกิดโรคไขมันพอกตับได้ อย่างไรก็ตามอาจมีผู้ป่วยบางรายที่เกิด ไขมันพอกตับได้โดยไม่มีโรคเหล่านี้เลย

⭐️ ติดตามตอนที่ 2 ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะ

🔖ข้อมูลจาก อภัยภูเบศรสาร ฉบับเดือนกันยายน 2562 คอลัมน์ คนงามเพราะแต่ง โดย ภญ.อาสาฬา เชาว์เจริญ

SHARE NOW

Facebook Comments