“กลีบบัวแดง” ตำรับยาต้านสมองเสื่อม

“กลีบบัวแดง” ตำรับยาต้านสมองเสื่อม

“กลีบบัวแดง” ตำรับยาต้านสมองเสื่อม

สมุนไพรสู้โรค | “กลีบบัวแดง”🪷 ตำรับยาต้านสมองเสื่อม 

งานวิจัยตำรับกลีบบัวแดงที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2019 โดย ผศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ และคณะ ได้ทำการทดสอบฤทธิ์ทางยาในหนูทดลอง เพื่อศึกษาผลการใช้ตำรับกลีบบัวแดงต่อความจำ
โดยทำการจำลองให้หนูทดลองเกิดความจำบกพร่อง ด้วยการให้ความเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานานแก่สัตว์ทดลอง ในทำนองเดียวกับที่คนเราเมื่อร่างกายได้รับความเครียดสะสมเรื้อรัง ก็อาจส่งผลให้เกิดความจำบกพร่องได้

จากการทดลอง พบว่า การทำให้เกิดความเครียดสะสมเรื้อรังในหนูทดลอง ส่งผลทำให้การจดจำวัตถุและการเรียนรู้ลดลงจริงๆ แต่ในหนูทดลองที่ได้รับการป้อนตำรับกลีบบัวแดงนั้น พบว่า มีการเรียนรู้และการจดจำวัตถุมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาอย่างมีนัยสำคัญ และใกล้เคียงกับหนูทดลองที่ได้รับวิตามิน E
นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต่อระบบฮอร์โมนและเอนไซม์ที่บ่งบอกถึงภาวะความเครียด และระบบต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในสมองของหนูทดลอง ซึ่งพบว่า ตำรับกลีบบัวแดง มีผลให้ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลดลง และกระตุ้นระบบต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ลดการเกิดอนุมูลอิสระในหนูทดลอง
🔻จากการเก็บข้อมูลการใช้ตำรับกลีบบัวแดงในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในผู้ป่วยจำนวน 106 คน อายุเฉลี่ย 56.7 ปี ติดตามประสิทธิผลด้านการนอนหลับ พบว่า ตำรับกลีบบัวแดง มีส่วนช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น 77.2% โดยเห็นผลในแง่ของทำให้หลับได้ง่ายขึ้น หลับลึกขึ้น หลับได้ยาวขึ้น
นอกจากนี้ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย โดยทีมวิจัยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งการศึกษาค้นคว้างานวิจัยในต่างประเทศ และทำการวิจัยทดสอบฤทธิ์ด้านความจำในหนูทดลองหลายโมเดล พบว่า ตำรับ กลีบบัวแดง มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดังนี้
👉🏻มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
👉🏻ฤทธิ์ต้านการอักเสบ
👉🏻ฤทธิ์ปกป้องสมอง
👉🏻ฤทธิ์ช่วยฟื้นฟูความจำ
👉🏻ลดระดับฮอร์โมนความเครียดในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ที่มีหน้าที่เปลี่ยนความจำระยะสั้นเป็นความจำระยะยาว
👉🏻ยับยั้งการสะสมของคราบโปรตีนที่เรียกว่าอะไมลอยด์เบต้า (amyloid beta) ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากทำให้เกิดกระบวนการอักเสบและอาจนำไปสู่การตายของเซลล์ประสาทตามมา
👉🏻ยับยั้งเอนไซม์แอซีทิลโคลีนเอสเทอเรส (acetylcholinesterase inhibitors) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของสารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อแอซีทิลโคลีน (acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อความจำของมนุษย์ หากสารสื่อประสาทชนิดนี้ลดลง จะส่งผลให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้
ซึ่งกลไกดังกล่าวของตำรับกลีบบัวแดง นับว่าเป็นกลไกเดียวกันกับยารักษาสมองเสื่อมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
📰 ผลงานตีพิมพ์และรางวัล
1. Maneenet, Juthamart, et al.“ Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Ameliorated Unpredictable Chron ic Mild Stress-Induced Cognitive Impairment in ICR Mice.” Molecules 24 (2019): 4587.
2. รางวัลงานวิจัยดีเด่น ผศ.ดร. จันทนาบุญยะรัตน์ผลของตำรับยาสมุนไพรกลีบบัวแดงต่อภาวะความจำในหนูที่ได้รับยา Scopoiamine งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12
📌 ติดตามอภัยภูเบศรได้ที่
FB : https://www.facebook.com/abhaiherb
IG : https://www.instagram.com/abhaiherb.official/
เว็บหลัก : http://www.abhaiherb.com
Line shop : https://lin.ee/53n7oUF
Line คลินิก : https://lin.ee/HGT0wkz
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCtYAMPNpxrb62S3h3agetOQ
TikTok : https://www.tiktok.com/@abhaiherb
Cr. ภาพ istockphoto
#กลีบบัวแดง #อภัยบี #ช่วยนอนหลับ #บำรุงสมอง #ต้านสมองเสื่อม #อภัยภูเบศร #สมุนไพรอภัยภูเบศร
SHARE NOW

Facebook Comments