การใช้ กัญชา ในอาหาร

การใช้ กัญชา ในอาหาร

การใช้ กัญชา ในอาหาร

การใช้ กัญชา ในอาหาร 🌱

ภูมิปัญญาของคนไทย นอกจากจะพบการใช้กัญชาเป็นยาแล้ว ยังใช้เป็นสมุนไพรชูรสเพื่อทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อม โดยส่วนที่ใช้คือใบกัญชาสดหรือแห้งก็ได้ นิยมใส่แกง ก๋วยเตี๋ยว หรือผัด โดยปริมาณที่ใช้ต่อหนึ่งหม้อมื้ออาหารรับประทานกันในครอบครัว จะอยู่ประมาณ 3 ยอด หรือ 5-8 ใบ1
.
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่าใน ใบสด ของกัญชา จะพบสาร cannabidiolic acid (CBDA) และ Tetrahydrocannabinolic acid (THCA) ซึ่งไม่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ไม่เมา) และเมื่อถูกแสงและความร้อนทั้งจากการปรุงและเก็บรักษาจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง (decarboxylation)2 โดยสาร THCA จะถูกเปลี่ยนเป็นสาร THC (ซึ่งอุณหภูมิ และระยะเวลามีผลต่อความแรงของสารเมา)
.
สาร THCA ในใบสด ก็มีสรรพคุณทางยาเช่นกัน แต่ยังเป็นการศึกษาในระดับเริ่มต้นทั้งสิ้น ยังต้องรองานวิจัยสนับสนุนอีกมาก ซึ่งเบื้องต้น พบฤทธิ์ลดอักเสบ ปกป้องสมอง ต้านการชัก ต้านอาเจียน ในต่างประเทศนำใบสดมาบริโภคในรูปของอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำคั้น น้ำปั่น ผักเคียง สลัด4 กลไกพบว่า สาร THCA ช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ใช้ทำลายสารที่ออกฤทธิ์คล้ายกัญชาที่มีอยู่ในร่างกาย คือ cannabinoid 2-AG ทำให้ปริมาณสารดังกล่าวออกฤทธิ์ในร่างกายได้นานขึ้น
.
การนำกัญชามาใช้ในการเป็นอาหาร ไม่มีข้อมูลเชิงวิจัยถึงขนาดการใช้ที่ชัดเจน มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อผลการใช้ เช่น ปริมาณที่ใช้ สารออกฤทธิ์จากวัตถุดิบ ความร้อนที่ใช้ในการประกอบอาหาร ส่วนประกอบอื่น ๆในเมนู
.
สำหรับผู้ป่วยที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้กัญชา ได้แก่ อายุต่ำกว่า 25 ปี ตับและไตบกพร่อง ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟาริน ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาพประกอบ คือ เมนูเล้งแซ่บซดเพลิน

อภัยภูเบศร เดย์ สปา
****
แหล่งอ้างอิง
1. สุภาภรณ์ ปิติพร. กัญชาและผองเพื่อน สมุนไพรเพื่อระบบประสาทและจิตใจ. พิมพ์ครั้งที่ 1. : กรุงเทพฯปรมัตถ์การพิมพ์; 2563
2. Lee A.D. Dosing THCA : less is more [อินเตอร์เนต]. 2016 [เข้าถึงเมื่อ 7 ธันวาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก : http://www.projectcbd.org/medicine/dosing-thca-less-more
3. Kerstin I, et al. Decarboxylation of Tetrahydrocannabinolic acid (THCA) to active THC. European Industrial Hemp Association (EIHA) [อินเตอร์เนต]. 2016 [เข้าถึงเมื่อ 7 ธันวาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก : https://eiha.org/…/16-10-25-Decarboxylation-of-THCA-to…
เมนูอาหารจากกัญชาตามภูมิปัญญาเดิม

เมนูอาหารจากกัญชาตามภูมิปัญญาเดิม

SHARE NOW

Facebook Comments