ข้อเข่าเสื่อม…ควรใช้สมุนไพรอะไรดี

ข้อเข่าเสื่อม...ควรใช้สมุนไพรอะไรดี

ข้อเข่าเสื่อม…ควรใช้สมุนไพรอะไรดี

🦵🏻ข้อเข่าเสื่อม…ควรใช้สมุนไพรอะไรดี⁉️

“โรคข้อเข่าเสื่อม” เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ซึ่งส่งผลทำให้โครงสร้างและรูปร่างของกระดูกเกิดการเปลี่ยนแปลง หากไม่ได้การรักษาที่เหมาะสม จะทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น มีอาการปวดเวลาเดิน ต้องหยุดเดินเป็นพักๆ
…ปัจจุบัน การดูแลโรคนี้ มีทั้งการรักษาแบบไม่ใช้ยาและใช้ยา ครึ่งหนึ่งของการใช้ยาจะเป็นยาแก้ปวดประเภท NSAIDs ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคที่ดี แต่ก็มีอาการไม่พึงประสงค์ที่มากเช่นเดียวกัน
🟠 “ขมิ้นชัน” เป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร สรรพคุณ ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ “ขมิ้นชัน” เป็นสมุนไพรที่ถูกนำมาสกัดได้ “สารเคอร์คูมินอยค์” นอกจากใช้ในวงการยาแล้วสารเคอร์คูมินอยด์ถูกนำมาใช้แต่งสี และแต่งกลิ่นในอุตสาหกรรมอาหารเช่นกัน
🧪ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่โดดเด่นและมีหลักฐานเชิงประจักษ์ของสารเคอร์คูมินอยด์ คือ “ฤทธ์ต้านการอักเสบ” เราจึงเห็นการใช้ขมิ้นชันเพื่อรักษากลุ่มโรคทางกล้ามเนื้อและกระดูกเพิ่มมากขึ้น
📰 งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Rheumatic Diseases นักวิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พบว่า… คนไข้ที่เป็นโรคข้อเช่าเสื่อม จำนวน 797 ราย หลังจากได้รับสารสกัดขมิ้นชัน 500-1,000 มิลลิกรัมต่อวัน ทำให้มีอาการปวดเข่าลดลง และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก ด้วยกลไกของขมิ้นชันมีผลลดปริมาณสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบบริเวณข้อ
🔻การรับประทานขมิ้นชัน 6 แคปซูลต่อวัน ติดต่อกันนาน 3 เดือน ไม่พบความผิดปกติ และไม่พบอาการพิษ แสดงให้เห็นว่าขมิ้นชันมีความปลอดภัยในการบริโภค
🎈แต่อย่างไรก็ตามควรระวังการใช้ร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือดและยาละลายลิ่มเลือด ระวังการใช้ในเด็กเล็ก สตรีตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี รวมทั้งผู้ที่ท่อน้ำดีอุดต้น หรือผู้ที่ไวต่อขมิ้นชัน
⭐️จากรายงานการวิจัยจะเห็นได้ว่าขมิ้นชัน มีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาอาการข้อเช่าเสื่อม ทั้งให้ประสิทธิผลใกล้เคียงกับการใช้ยาแก้ปวดและยาต้านอักเสบแผนปัจจุบัน มีความปลอดภัยสูง อีกทั้ง ยังพบอาการข้างเคียงน้อยกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบัน
🗞ข้อมูลจาก อภัยภูเบศรสาร ฉบับเดือนกรกฏาคม 2561 คอลัมน์ พืชใกล้ตัว โดย ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์
SHARE NOW

Facebook Comments