คุณรู้จักฉันดีพอหรือยัง…..ไตค่ะ

คุณรู้จักฉันดีพอหรือยัง.....ไตค่ะ

คุณรู้จักฉันดีพอหรือยัง…..ไตค่ะ


คุณรู้จักฉันดีพอหรือยัง…..ไตค่ะ
สวัสดีค่ะ..ฉันชื่อไต ฉันเป็นแม่บ้านให้คุณ ฉันทำอะไรได้บ้าง มาดูหน้าที่ของไต ซึ่งเป็นอวัยวะที่เปรียบเสมือนเครื่องกรองน้ำที่ดีที่สุดของมนุษย์
1. ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
ของเสียที่ขับถ่ายออกจากไตทางปัสสาวะนี้ มาจากภายนอก หรือเกิดขึ้นภายในร่างกาย ซึ่งในที่สุดก็เข้าสู่กระแสโลหิตและจะต้องขับออกมาจากร่างกายผ่านทางไต เช่น
– สารที่ปนกับอาหาร ที่เรากินเข้าไป ซึ่งจะถูกดูดซึมผ่านทางกระเพาะอาหารและลำไส้
– ยา และสารแปลกปลอมต่างๆ ที่ได้รับจากการฉีด, กิน, สูด, ดม, หรือสัมผัส
– สารอินทรีย์และของเสียที่เกิดจากการกระทำงานของอวัยวะต่างๆ หรือจาก ปฏิกิริยาเคมีและการสันดาปของเซลล์ต่างๆ ทุกเซลล์ในร่างกาย
– น้ำ เกลือแร่ วิตามิน และฮอร์โมนหลายๆ ชนิดที่เหลือใช้ และที่ใช้แล้ว

2. ฉันจะจัดการเก็บและดูดซึมสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย สารและเกลือแร่หลายๆ ชนิดที่อยู่ในกระแสโลหิตนั้น เมื่อผ่านมากรองที่ตัวของฉันไต นอกจากสารที่ไม่ต้องการจะถูกขจัดทิ้งไปแล้ว สารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายตามเดิมทางท่อไตและส้นเลือดดำ เช่น น้ำตาลในเลือด เมื่อผ่านมาที่ไตก็ถูกดูดซึมกลับสู่ร่างกาย แยกจากของเสียที่ไม่ถูกดูดซึมกลับจะถูกขจัดทั้งออกทางปัสสาวะ
3. ฉันช่วย รักษาความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ไตทำหน้าที่คุมปริมาณน้ำและระดับความเข้มข้นของเกลือแร่หลาย ๆชนิดในร่างกาย เช่น เกลือโซเดียมคลอไรด์ , โปแตสเซียม , แคลเซียม , ฟอสฟอรัส , แมกนีเซียม ฯลฯ
ถ้าไตวาย ปริมาณของน้ำและเกลือแร่ต่าง ๆ ในกระแสโลหิต จะผิดปกติไป ทำให้อวัยวะและระบบการทำงานในร่างกายผิดปกติไปด้วย เพราะขาดความสมดุลกันโดยทั่วไป ผู้ป่วยโรคไตวาย จะมีระดับความเข้มข้นของเกลือโปแตสเซียมสูงมาก ถ้าระดับโปแตสเซียมสูงมากเกินไป จะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติได้และถ้าเกลือโปแตสเซียมสูงเกินกว่าปกติมากๆ จะทำให้หัวใจหยุดเต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต เช่นเดียวกัน หากผู้ป่วยเป็นไตวาย ไม่สามารถขับเกลือโซเดียมได้ ก็จะทำให้มีปริมาณเกลือโซเดียมสูงเกินไป ส่งผลให้เกิดอาการบวม ยิ่งบวบมากเท่าใด ความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นและหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเท่านั้น ในที่สุด ก็เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้
4. ฉันก็ยังช่วย รักษาความสมดุลและสภาพความเป็นกรดและด่าง (pH) โดยปกติร่างกายของคนเรา จะมีการสร้างกรดขึ้น จากการสันดาปและปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย ถ้าไตวาย การขับกรดจากร่างกายจะทำไม่ได้และทำให้สภาวะความเป็นกรดในร่างกายมีมากจนเป็นอันตรายต่ออวัยวะและการทำงานของระบบต่างๆ ผู้ป่วยโรคไตวาย มักจะมีสภาพร่างกายที่เป็นกรดอยู่เสมอๆ นอกจากนี้ ไตยังทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียของด่างในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่เป็นกลาง คือ ไม่เป็นกรด และไม่เป็นด่าง
5. ฉันอีกนั่นเหละที่ ควบคุมความดันโลหิตภายในร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติ ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ควบคุมความดันโลหิตในร่างกาย ผู้ที่ความดันโลหิตสูง ชนิดที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ (Primany) ซึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่พบบ่อยที่สุดนั้น สาเหตุของโรคก็เกิดจากความบกพร่องของไต ที่ไม่สามารถควบคุมความสมดุลของเกลือโซเดียมในร่างกายให้อยู่ในสภาพปกตินั่นเองโดยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ถ้าไม่ได้รับการรักษา ความดันโลหิตที่สูงนานๆ จะทำลายเนื้อไตจนเกิดเป็นโรคไตเสื่อมและไตวายได้ในทางตรงกันข้าม หากผู้ป่วยโรคไตที่แต่เดิมมีระดับความดันโลหิตที่ปกติ เมื่อเป็นโรคไตนาน ๆ เข้า ก็จะมีความดันโลหิตสูงในระยะต่อมาได้จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยโรคไตวาย , ไตอักเสบ มักจะมีความดันโลหิตสูงอยู่เสมอ ๆ
6. ฉันเองทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนในปัจจุบัน มีฮอร์โมนอยู่หลายชนิด ที่ได้ถูกค้นพบว่า สร้างมาจากไต เช่น เรนนินและอื่น ๆ
มาดูความรู้เรื่องฉัน(ไต)ในแบบแผนไทยรู้จักกันบ้างนะ
ปิหกัง คือไตและกระเพาะปัสสาวะ มีอยู่ ๒ ไต
ติดกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวขวาและซ้าย
ไตมีสีเขียวเหมือนคนทีสอ การทำงานของไตจะเกี่ยวคล้องกับหัวใจให้ทำหน้าที่ดึงน้ำในร่างกายที่เป็นส่วนเกินลงสู่ถุงปัสสาวะ
รวมทั้งทำงานเกี่ยวข้องกับหัวใจห้องที่๓และ๔
และสัมพันธ์กับลม อุทธังและอโธคือการหายใจเข้า ออก
ไตนั้นยึดหยุ่นได้เหมือนหัวใจและทำงานพร้อมกันกับหัวใจ
ไตมีหน้าที่ดังนี้
• แยกสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกจากเลือด
แล้วขับออกนอกร่างกายเพื่อให้ส่วนผสมของเลือดเป็นปกติ
แล้วขับออกมาทางปัสสาวะ สร้างปัสสาวะเพื่อขับถ่ายสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการที่ละลายน้ำได้
รักษาดุลกรด-ด่าง
ช่วยรักษาความดันโลหิต
สร้างฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดู
กระเพาะปัสสาวะ เป็นที่พักปัสสาวะเพื่อการขับถ่ายออก
ถ้าฉัน(ไต,ปิหกัง)ป่วยพิการไป จะมีอาการ
• ขัดและแน่นที่ในอก ทำให้ท้องพอง ท้องอืด อ่อนเพลีย ทำให้ท้องบวมและตัวบวมเนื่องจากของเสียขับออกไม่ได้
• มีสารพิษตกค้างมากจนเกิดอาการไตวาย มีคลื่นไส้อาเจียน เวียนหัวชักและหมดสติ
• ไตวายปัจจุบันปัสสาวะออกน้อยมาก ไตวายเรื้อรัง ปัสสาวะมากแต่ขับสารพิษได้น้อยและยังเสียโปรทีนทางปัสสาวะอีกทำให้เกิดอาการบวมทั้งตัว
• ถ้าเป็นนิ่วที่กรวยไตถ้าเล็กและมาอุดตันที่หลอดไต จะทำให้มีอาการปวดและมีเลือดออก
• ความดันโลหิตสูงเกิดเมื่อไตขาดเลือด โลหิตจางเพราะไตผลิตฮอร์โมนได้น้อยลง
• กระเพาะปัสสาวะเกิดการอักเสบปัสสาวะเป็นเลือด หนองหรือขุ่นขาวมีตะกอนมากสาเหตุจากนิ่วในปัสสาวะ นิ่วอุดตันท่อปัสสาวะ(ในชาย) ทำให้ปวดเมื่อกระเพาะปัสสาวะเป่ง นอกจากนั้นทำให้มีการอักเสบของทางดินปัสสาวะเรื้อรังต่อไป
เมื่อเข้าใจแล้ว อย่าทำบ้าน รก โดยการกินไม่เลือกและหนักเค็มเกินไป สงสารฉันบ้างนะคะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก ทางแพทย์สายพุทธ
ภาพทางอินเตอรเนตhttp://www.skn.ac.th

SHARE NOW

Facebook Comments