ตำรายาสมุนไพร_หลวงปู่ศุขวัดมะขามเฒ่า

ตำรายาสมุนไพร_หลวงปู่ศุขวัดมะขามเฒ่า

ตำรายาสมุนไพร_หลวงปู่ศุขวัดมะขามเฒ่า

#ตำรายาสมุนไพร_หลวงปู่ศุขวัดมะขามเฒ่า
รวมตํารายาสมุนไพร (หลวงปู่ศุข) สูตรยาแก้ปวดเมื่อย ลดไขมัน เหนื่อยหอบ…ฯลฯ
ขึ้นชื่อว่า พระเกจิอาจารย์ แล้ว หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อีกองค์หนึ่งที่แทบทุกคนมักรู้จักท่านเป็นอย่างดี ไม่ว่าทางด้าน อิทธิปาฏิหาริย์ หรือทางด้านยารักษาโรค ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ทรงคุณวิเศษหลายประการ เชื่อกันว่าท่านสําเร็จวิชา ๘ ประการ คือ
๑.วิปัสสนาญาณ ๒.มโนมยิทธิ ๓.อิทธิวิธี ๔.ทิพโสต ๕.เจโตปริยญาณ ๖.ปุพเพนิวาสานุวัติ ๗.ทิพยจักษุ ๘.อาสวักขยญาณ
เมื่อหลวงปู่ท่านมีญาณถึงขั้นนี้แล้ว ท่านจะต้องเป็นพระที่แก่กล้าในทางอภิญญาแน่นอน ท่านเกิดเมื่อไรไม่มีใครทราบทราบแต่เพียงว่าพ่อชื่อ น่วม แม่ชื่อ ทองดี นามสกุล เกตเวชสุริยา เกิดที่บ้านปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คนด้วยกัน_
ส่วนท่านเป็นคนโตพออายุได้ ๗ ขวบ ท่านก็เรียนหนังสือภาษาไทยและขอมที่วัดนี้เอง สมัยเด็กท่านซุกซนมาก ชอบโดดนําเกาะเรือโยงเล่นเป็นประจำจนกระทั่งแม่ต้องทำโทษ ไม่ให้ขึ้นจากนำ อยู่มาวันหนึ่ง ขณะเล่นนำ จะเป็นเพราะสนุกหรือน้อยใจไม่ทราบได้ท่านเกาะเรือโยงเข้ากรุงเทพฯ แล้วไม่กลับไปบ้านอีกเลย หลักจากท่านบวชเป็นพระภิกขุแล้ว จึงเดินทางมาเยี่ยมแม่ที่บ้าน พอแม่เห็นต่างก็ดีใจ จากนั้นท่านก็ไม่ได้ทิ้งแม่ไปไหนอีกเลย พอถึงฤดูเข้าพรรษาท่านก็จำพรรษาที่วิหารเก่าแก่ของวัดปากคลองมะขามเฒ่านั่นเอง
เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้ตํารายาสมุนไพรนี้มาโดยบังเอิญซึ่งเป็นตําราของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (จากนายศุกล เฮ็งรักษา) ซึ่งได้มาจากร้านค้าของเก่า ข้าพเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้นําไปใช้ และเพื่อดํารงค์รักษาตําราอันสําคัญ เหมื่อนเพชรลําค่า มิให้สูญหายไป ประกอบกับปัจจุบันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงฟื้นฟู พืชสมุนไพร ดังกล่าวด้วย
ตํารายาสมุนไพรนี้ หวังว่าคงได้รับความนิยมพอสมควร ความดีจากการทําดีทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าขอถวายให้กับหลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพร ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหมดเลย
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
ตํารายาสมุนไพร ๑
#ยาแก้โรคมะเร็ง
ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ กํามะถันเหลือง ๑ ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน กะลามะพร้าวแก่ (ผ่าเป็น ๔ ส่วน เอา ๓ ส่วน) ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํารับประทานต่างนําชา จนนํายาจืด มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็ง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาหายมาแล้วฯ
ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา กระดูกงูเห่า ๑ หัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑ ทิ้งถ่อน ๑ แก่นมะเกลือ ๑ มะเดื่อปล้อง ๑ ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งทุกอย่าง เป็นยาตัดรากโรคมะเร็งให้หายขาด เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ใบต้นหนอนตายอยากหนัก ๑ บาท เปลือกต้นกุ่มหนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นเหนือหนัก ๑ บาท หัวยาข้าวเย็นใต้หนัก ๑ บาท ดินประสิวหนัก ๒ สลึง สารส้มหนัก ๑ กำมะถันหนัก ๑ บาทตัวยาทั้ง ๗ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควรใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาเช้า-กลางวัน-เย็นวันละ ๓ เวลาประมาณ ๓๐ วัน มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งในกระดูก
ได้ผลดีอย่างชะงัดแลฯ
ขนานที่ 4 ท่านให้เอา ต้นปลูกแก่ๆ (พลูกินกับหมาก 1 ใบพลูแก่แก่ 1 ดอกพลู 1 รากพลู 1 ตัวยาทั้ง 4 นี้เอาอย่างละเท่าเท่ากันนำมาล้างให้สะอาดใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควรใช้น้ำยารับประทานเวลาเช้า-เย็น วันละ 2 ครั้งมีสรรพคุณแก้โรคมะเร็ง
ได้ผลดีชะงักนักแลฯ
ขนานที่ 5 ทำให้เอา ลูกลำโพงกาสลัก(ลูกแก่แก่) 1 ลูกกระเบา 1(ลูกแก่ๆเอาเฉพาะเมล็ดใน) ขมิ้นอ้อย 1 ยางไม้ตะเคียน 1 ตัวยาทั้ง 4 อย่างนี้เอาอย่างละ เท่าๆ กันนำมาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง หุงด้วยน้ำมันงา บนเตาแกลบ (ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง) ใช้ทารักษาโรค
มะเร็งผิวหนังภายนอกหรือใช้ทารักษาแผลเชื้อราทุกชนิด มีสรรพคุณชะงักนักแลฯ
ขนานที่ 6 ท่านให้เอา รากต้นเตย 1 หัวจุกสับปะรด 1 รากต้นมะเฟือง 1 หัวยาข้าวเย็นเหนือ 1 หัวยาข้าว
เย็นใต้ 1 ข้าวเปลือกข้าวเจ้า 1 ตัวยาทั้ง 6 นี้เอาอย่าง
นี้เอาอย่าางละเท่าๆ กัน นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ
พอสมควรใช้น้ำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งซึ่งผู้ป่วยมีอาการท้องอืดรับประทานอาหารไม่ได้เป็นเวลามานานแล้วเมื่อรับประทานอาหารนี้จะทำให้หายอาการป่วยนั้นเคยใช้รักษาได้ผลดีมามากแล้ว
ขนาดที่ 7 ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นทั้งสอง(คือหัวยาข้าวเย็นเหนือ 1 หัวยาข้าวเย็นใต้ 1) 1 กระดูกควายเผือก 1 กำมะถันเหลือง 1 ขันทองพยาบาท 1 หัวต้นหนอนตายยาก 1 ตัวยาทั้ง 6 อย่างนี้เอาหนักอย่างละ 20 บาทเท่าๆ กัน เง่าสับปะรด เงาสับปะรดหนัก 10 บาทกระดูกม้าหนัก 4 บาทต้นพริกขี้หนู 1 ต้น(เอาทั้งต้นตลอดถึงราก)
ผิวไม้รวก(ขูดเอาเฉพาะผิว )3 กำมือ ตัวยาทั้ง 10 อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชาเวลาหลังอาหารวันละ 3 เวลา มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็ง แก้โรคแผลกลาย แก้โรคฝีทุกชนิด แก้โรคไต แก้โรคเลือดออกจาก หลอดลม รักษาแผลในหลอดลมแผลในลำไส้ ได้ผลดีนะอย่างชะงัดนักแล
#ยาแก้โรคมะเร็งในมดลูก
ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นเหนือ 1 หัวยาข้าวเย็นใต้ 1 ต้นหนอนตายอยาก 1 ร้านนมแมว 1 หัวพุทธรักษาสีขาว 1 ตัวยาทั้ง 5 นี้เอาอย่างละ 4 บาทเท่าๆ กัน เกลือทะเล(เกลือใส่แกง) 1 กำมือ นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งในมดลูก ได้ดีอย่างชะงัดแล
#ยาแก้โรคเส้นท้องตึงเป็นเถาดาน
ขนานที่ ๑ ท่านให้เอาต้นตะไคร้ ๑ ต้นดีปลี ๑๒ ดอก พริกไทยร่อน ๓๖๐ เม็ด
ตัวยาทั้งสามอย่างนี้นำมาตำเป็นผงผสมกับน้ำผึ้ง ใช้รับประทาน วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรค เส้นท้องตึงเป็นเถาดาน รับประทานอาหารไม่ได้ ขับลมในท้องและบำรุงเครื่องสืบพันธุ์ให้มีสมรรถภาพแข็งแรงดีอีกด้วยฯ
ขนานที่ ๒
ท่านให้เอา ข้าวเหนียวดำ ดิบๆ กับพริกไทร่อน ตัวยาทั้งสองอย่างนี้เอาอย่างละ ๑ ฝาเบียร์
(อย่างละ ๑ หยิบมือ) นำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้ใช้รับประทาน
เฉพาะวันเสาร์ เวลาก่อนนอน มีสรรพคุณแก้เส้นท้องตึงเส้นยึด เจ็บปวดให้หาย ไปอย่าง ชะงักนักแล
#ยาแก้โรคปวดหลังปวดเอว
ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นบัวบกกับชะเอม ตัวยา ๒ อย่าง นี้เอาอย่างละพอสมควร นำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้ ใช้รับประทานครั้งละ๑ ถ้วยชาเวลาเช้าเย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคปวดหลังปวดเอวให้หาย
ไปเป็นปลิดทิ้งเลย
ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ต้นกาฝากไม้จามจุรี ๑ ฝักไม้ จามจุรีแห้ง ๑ ตัวยาทั้งสองอย่างนี้ นำมาย่างไฟให้แห้งดีแล้วใช้หม้อดินต้มกับน้ำ พอสมควร ใช้น้ำยารับประทาน ครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคปวดหลังปวดเอว ได้ผลอย่างชะงัดนักแล ใช่รักษาได้ผลดีมาแล้ว
ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ต้นหญ้าลูกใต้ใบ ถอนทั้งต้นตลอดถึงราก จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างให้สะอาดสับเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง ใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานต่างน้ำชา มีสรรพคุณแก้โรคปวดหลัง ปวดเอวโรคไตได้ผลอย่างชะงัดนักแลฯ
ขนานที่ ๔ ท่านให้เอา ลูกมะเขือขื่นสุก (ที่มีสีเหลือง) จำนวนเท่าอายุของ
ผู้ต้องการใช้ยานี้ นำมาผ่าเป็น ๒ ซีก ขูดเอาเฉพาะเมือกสีเขียวข้างใน นำไปตากแดดให้แห้งเอาไข่ไก่ ๑ ฟองเจาะเปลือกไข่ให้เป็นรู เทไข่ขาวออกเสียคงเหลือเฉพาะไข่แดง แล้วนำเมือกมะเขือขื่นที่ตากแห้งแล้วนั้นมายัดใส่ในไข่นั้นให้หมดใช้ไม้กวนผสมกัน นำฟองไข่นั้นไปเผาไฟให้ไหม้เป็นถ่านนำมาบดพอแหลก เทใส่ในขวดเหล้าขาว(เหล้าโรง)
ดองไว้ ๑ คืน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชาเวลาเช้าเย็น วันละ ๒ เวลา ทุกวันติดต่อกันประมาณ ๑ เดือน โรคปวดหลังจะหายไป เคยใช้รักษาหายมามากแล้ว มีสรรพคุณชะงัดยิ่งนักแล ฯ
คนมีอายุต่ำกว่า๒๐ ปี ห้ามรับประทานยานี้อย่างเด็ดขาด สำหรับคนที่ไม่ชอบเหล้า ท่านให้เอาฟองไข่ที่เผาไฟไหม้เป็นถ่านแล้วนั้น บดให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชาเวลาเช้าเย็น วันละ ๒ เวลา ก็ได้ผลดีนักแลฯ
ขนานที่ ๕ ท่านให้เอาต้นกะเม็งทั้งห้า (ถอนเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอาน้ำครึ่งแก้วกาแฟ ผสมกับน้ำผึ้งแท้ ครึงแก้วกาแฟกวนให้เข้ากันดีแล้วให้รับประทานให้หมดแก้ว เวลาก่อนนอน คืนวันเดือนดับ คือวันสิ้นเดือนทางจันทรคติ ได้แก่แรม ๑๔-๑๕ ค่ำ)ใช้รับประทานเพียงครั้งเดียมเท่านั้น มีสรรพคุณแก้โรคปวดหลังปวดเอวให้หายขาด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษตวเองหายขาดมาแล้ว
#ยาแก้ปวดเมื่อยต่างชนิด
ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ลูกข่อย ๑ ขนาน, แห้วหัวหมู ๑ขะนาน,หางไหลหัวเผือก หนัก ๒๐ บาท, กรุงเขมา หนัก ๒๐ บาท, ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นํามาตากให้แห้ง ตําเป็นผง ผสมกับนําผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานครั้งละ ๒-๓ เม็ด เวลาก่อนนอน เมื่อรับประทานยานี้ได้ผลดีแล้ว ต้องกรวดนําอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วย มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยดีชะงัดนักแลฯ
ขนานที่ 2 ท่านให้เอาต้นกะเม็ง(ถอนเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากพอสมควรนำมาล้างน้ำให้สะอาดสับเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งแท้ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเม็ดพุทราใช้รับประทานครั้งละ 1 เม็ดเวลาหลังอาหารวันละ 3 เวลาเพียง 15 วันเท่านั้น อาการปวดเมื่อยทุกชนิด มีสรรพคุณ ชะงัดนักแล ขณะผสมยานี้ พึ่งบริกรรมภาวนาเสกด้วย พระเจ้า 5 พระองค์คือนะโมพุทธายะ
ขนานที่ 3๓ ท่านให้เอา น้ำผึ้งแท้๕ ช้อนกาแฟ กับน้ำมะนาว ๑ ช้อนกาแฟ ตัวยาทั้งสองอย่างนี้ นำมาผสมกัน ใส่น้ำโซดาจืด ที่แช่เย็น ให้เต็มแก้ว กวนให้เข้ากันพอดี ใช้ดื่มขนาดที่เป็นฟองนั้น เวลาตื่นนอนเช้า ๑ แก้วและเวลาก่อนนอน ๑ แก้ว วันละ ๒ แก้วเพียง ๒-๓ วันเท่านั้น มีสรรพคุณแก้ปวดหลังปวดกระเบนเหน็บ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ไม่มีกำลัง อดนอนดึกๆ เป็นยาบำรุงกำลังชนิดวิเศษอย่างยิ่ง เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้ว
#ยาแก้โรคมือเท้าไม่มีกำลัง
ท่านให้เอาต้นบอระเพ็ดพุงช้างนำมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นท่อนเล็กๆ ตากแดดให้แห้งพอหมาดหมาด น้ำผสมแช่กับน้ำตาลทรายแดง หรือนำมาแช่กับสุรา ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้โรคมือเท้าไม่มกำลัง ได้ผลดีอย่างชะงั ดนักแลฯ
#ยาแก้โรคมือเท้าตาย
ขนานที่ ๑ ท่านให้เอาต้นเหงือกปลาหมอแดง หนัก ๑ ตำลึงเปลือกมะรุมหนัก ๑ ตำลึง หมากดิบ ( หมากกินกับพลู) ๒ ซีก เบี้ย 3๓ ตัวตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำ ๓ ส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลือน้ำ ๑ ส่วนใช้น้ำยารับประทานหรือบดเป็นผง ละลายกับน้ำร้อนใช้รับประทานก็ได้ มีสรรพคุณแก้โรคมือเท้าตายได้ผลอย่างชะงัดนักแล
ขนานที่ ๒
ท่านให้เอา ใบมะขวิด 1 ต้นผักเสี้ยนผี 1 ว่านน้ำ 1 ใบบัวบก 1 ตัวยาทั้ง 4 อย่าง
นี้เอาอย่างละเท่าเท่ากันนำมาตากแดดให้แห้งบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งแท้ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานครั้งละ 1 เม็ดเวลาเช้ากลางวันและก่อนนอนวันละ 3 เวลาประมาณ 30 วัน มีสรรพคุณแก้โรคลมทำให้มือเท้าตาย ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
#ยาแก้โรคเหน็บชา
ขนานที่ 1 ท่านให้เอาหัวไพล 1 การบูน 1 ยาดำ 1 เกลือทะเล(เกลือใส่แกง) 1 หัวกระชาย 1 ตัวยาทั้ง 5 อย่างนี้เอาหนักอย่างละ 1 บาทเท่ากัน นำมาตำให้ละเอียด ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานวันละ 3 เวลา มีสรรพคุณแก้โรคเหน็บชา โรคกระษัย ได้ผลอย่างดีชะงัดนักแล
ขนานที่ 2 ท่านให้เอา ใบส้มป่อย ๑ ดินประสิว ๑ ยาดำ ๑ ดีเกลือ ๑ ใบมะกา ๑ ใบมะขาม ๑ กำมะถัน ๑ สารส้ม ๑ การะบูร ๑ ข่าตาแดง 1 ตัวยาทั้ง 10 อย่างนี้เอาหนักอย่างละ 3 บาทเท่าเท่ากัน ผลมะกรูด 33 ลูก ผ่าเป็น 4 ส่วนเอา 3 ส่วน ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชาเวลาก่อนอาหารวันละ 3 ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชาเวลาก่อนอาหารวันละ 3 เวลามีสรรพคุณแก้โรคเหน็บชา ได้ผลอย่างชะงัดนักแล
ขนานที่ 3 ท่านให้เอา ดีปลี 1 ดินประสิว 1 ยาดำ 1 รากตองแตก 1 ใบส้มป่อย 1 กรรมฐาน 1 หัวกระชาย 1 ตัวยาทั้ง 7 อย่างนี้เอาหนักอย่างละ 3 บาทเท่ากัน ผลมะกรูด 33 ลูก( ผ่า4 เอา 3) นำมาใส่หม้อดินต้มกับน้ำพอสมควร ใช้น้ำยารับประทานครั้งละ 1 ถ้วยชาเวลาก่อนอาหาร วันละ 3 เวลา แก้โรคเหน็บชา ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล
ขนานที่ 4
ขนานที่ 5
ขนานที่ 6
#ยาแก้โรคขัดยอกข้อมือข้อเท้า
#ยาแก้โรคปวดขาอย่างรุนแรง
ท่านให้เอาเถากะทกรก หนัก ๑ บาท, หญ้างวงช้าง ๑, รากคนทา ๑, ขิงแห้ง ๑,หัวข่า ๑,หญ้าหางช้าง ๑, ตัวยาทั้ง ๖ นี้เอาหนักอย่างละ ๑๐ บาทเท่ากัน ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําสามส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลื่อนํา ๑ ส่วน ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยกาแฟ เวลา เช้า กลางวัน เย็น วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคปวดขาอย่างรุนแรงให้หายไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ยาแก้สารพัดพิษ ยาแก้เลือดออกทางจมูก ยาลดไขมันในร่างกาย ขนานที่ 1 ขนานที่ 2
ยาลดความอ้วน
ท่านให้เอา ต้นบอระเพ็ด จำนวนมากพอสมควรนำมาล้างนำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้ง บดให้ละเอียด ผสมกับ นำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานครั้งละ ๓ เม็ด เวลาก่อนอาหารเช้า ทุกวันติดต่อกันประมาณ ๑ เดือน ความอ้วนจะค่อยๆลดลงไปตามลำดับ โดยไม่เสื่อมเสียสุขภาพและไม่เป็นการทรมารสังขารอีกด้วย มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ
#ยาลดไขมันในร่างกาย
ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นแห้วหมูทั้งห้า (ถอนเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างนำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับนำร้อนรับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในร่างกาย ได้ผลอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ
ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา เมล็ดกาแฟดิบๆจำนวน ๑๔ เมล็ด นำมาแช่นำไว้ในตู้เย็นตอนกลางคืน รุ่งขึ้นเช้า นำเอาเมล็ดกาแฟนั้นมาต้มกับนำ ประมาณ ๓-๔ ถ้วยแกง ต้มเคี่ยวให้นานๆ ใช้นำยารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น วันละ ๓ เวลา ติดต่อกัน ๗ วัน มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในร่างกายได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
#ยาลดความอ้วน
★★★★ รอคัดลอกเพิ่มเติมค่ะ
ยาแก้โรคคันทวารเบา
ยาแก้หญิงตกเลือด ขนานที่ 1-14
ยาแก้สตรีตกเลือดประจำเดือน
ยาแก้โรคเลือดตีขึ้น ขนานที่ 1-7
ยาถ่ายลุเลือดเสีย
ยาครรภ์รักษา
ยาสมานมดลูกยาแก้โรคคอพอกยาแก้โรคหัวใจขนานที่ 1-7 ยาแก้โรคผอมแห้งแรงน้อย ขนานที่ 1-2 ยาแก้โรคนานาชนิด
#ยาแก้โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด
ท่านให้เอา หัวกระเทียมโทน (กระเทียมหัวเดียวโดยเพาะ ไม่มีกลีบ) ๒๑หัว นํามาปอกเปลือกแล้วใส่โหล หรือ ใส่โถ ใส่นําผึ้งแท้ลงผสมให้ท่วมหัวกระเทียม ปิดฝาโหล หรือ โถ ให้สนิท หมักดองไว้ ๗ วัน ติดต่อกัน มีสรรพคุณแก้โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ยาแก้โรคชัก(โรคลมบ้าหมู)
วิธีป้องกันโรคชัก
วิธีแก้อาการชัก
ยาแก้หญิงชักเพราะเลือดทำ
ยาแก้โรคชางชัก
ยาแก้โรคหัดหลบใน
ยาแก้การคลอดลูกไม่มีลมเบ่ง
ยาแก้ลูกขวางในท้อง
ยาแก้โรคตายในท้อง
ยาแก้ลบไม่ออก ขนานที่ 1-4
ยาขับน้ำคาวปลา ยาแก้เลือดเป็นพิษยาห้ามเลือดขนานที่ 1-3 ยาบำรุงเลือด ขนานที่ 1-2
ยาแก้โรคฤดูขาวขนานที่ 1-2 ยาแก้โรคผอมแห้งไม่มีระดู หน้า 35
ยาแก้โลหิตระดูขัด ขนานที่ 1-2
ยาบำรุงโลหิตระดูหญิงสาว
ยาแก้กระบังลมและมดลูกเคลื่อน ยาแก้โรคระดูขาวและโรคบุรุษ
ยาแก้โรคเม็ดโลหิตขาวในเส้นเลือด
ยาแก้โรคน้ำนมแห้ง
ยาแก้อาการร้อนใน ทรวงอก
ยาแก้โรคหละ( โรคซาง ) หน้า37
ยาแก้โรคเด็กเป็นช้างชัก
ยาแก้โรคเหงื่อออกมาก
ยาแก้วัณโรคยาแก้โรคไซนัส
ขนานที่ 1 ขนานที่ 2
ยาแก้เลือดกำเดาออกไม่หยุด ยาแก้โรคลิ้นกระด้างคางแข็ง ยาทิพย์ไสยาสน์ ยาแก้โรคผมร่วง
ยาแก้โรคไส้เลื่อน
ยาแก้โรคประสาท ยาแก้โรคจิตยาแก้โรควิกลจริต
ยาแก้โรคปวดศีรษะ
ขนานที่ 1 ถึง 4
ยาแก้โรคปวดศีรษะเรื้อรัง
ยาแก้โรคปวดศีรษะหลังคลอดลูก
ยาแก้โรคนอนไม่หลับขนานที่ 1-4 ยาแก้โรคกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ยาแก้โรคหวัด ยาแก้โรคเด็กอ่อนเป็นหวัด
ขนานที่ 1 ขนานที่ 2 ยาแก้โรคไตขนานที่๑ขนานที่ 2 ขนานที่ 3 ขนานที่ 4 ขนานที่ 5 ขนานที่ 6 ขนานที่ 7 ขนานที่ 8 ขนานที่ 9 ขนานที่ 10 ขนานที่ 11 ขนานที่ 12
ยาแก้โรคไอเรื้อรัง ยาแก้โรคไอเป็นเลือด
ยาแก้เสียงแหบขนานที่ 1 ขนานที่ 2
ยาแก้โรคตาเจ็บช้ำบวม
ขนานที่ 1 ขนานที่ 2 ยาแก้โรคตาแดง
ขนานที่ 1 ขนานที่ 2 ขนานที่ 3 ขนานที่ 4 ขนานที่ 5 ขนานที่ 6
ตํารายาสมุนไพร ๒
#ยาแก้โรคหัวใจ
ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หัวยาข้าวเย็นทั้ง ๒ (คือหัวยาข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวยาข้าวเย็นใต้ ๑)กํามะถันเหลือง ๑, กําแพงเจ็ดชั้น ๑, ทองพันชั่ง ๑, ชะเอมเทศ ๑,ตัวยาทั้ง ๖ อย่างนี้เอาหนักอย่างละ ๑๐ บาทเท่ากัน นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํายารับประทานครั้งละหนึ่งถ้วยชา เวลาหลังอาหารวันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจโต ซึ่งมีอาการหัวใจเต้นปรกติ อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ขนานที่ ๒ ท่านให้เอาต้นไมยราบ (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างนำให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็กๆตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับนำร้อนรับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจสั่น หรือ หัวใจเต้นแรงผิดปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ
ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ต้นและใบบัวบก จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างนำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอานำ ผสมกับ นำตาลทรายแดง หรือ นำตาลทรายขาว ก็ได้ พอมีรสหวานเล็กน้อย ใช้รับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๓ เวลา ติดต่อกันประมาณ ๗-๑๐วัน มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจ ซึ่งมีอาการเจ็บปวดที่หน้าอกข้างซ้าย หายใจขัด เหนือยง่าย ออ่นเพลีย มีเหงื่อออกอยู่ตลอดเวลา ได้ผลดีชะงัดนักแล เคยใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้วฯ
ขนานที่ ๔ ท่านให้เอา หัวผักกาดขาวสด (หัวไชเท้า) นำมาล้างนำให้สะอาด ปอกเปลือกแล้ใช้จิ้มนำผึ้งแท้ รับประทานครั้งละ ๑ หัว เวลาเช้า-เย็น ทุกวัน ประมาณ ๑๕ วัน มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เมื่อหายโรคแล้ว ให้ใส่บาตรพระ ๕ องค์ อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของยาขนานนี้ด้วยฯ
ขนานที่ ๕ ท่านให้เอา มะพร้าวออ่น ๑ ลูก นำมาปอกตัดหัวออก เอาต้นคื่นฉ่ายสด นำมาหั่นเป็นท่อนๆประมาณ ๑ กำมือ ใส่ลงในผลมะพร้าวออ่นนั้น นำไปเผาไฟให้เดือดประมาณ ๕-๑๐ นาที ใช้นำมะพร้าวพร้อมกับคื่นฉ่ายนั้นรับประทานให้หมด ให้ปรุงยานี้รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ติดต่อกัน ๗ วัน แล้วปรุงยานี้รับประทานวันเว้นวัน ต่อไปอีกประมาณ ๑-๒ เดือน มีสรรพคุณแก้โรคหัวใจ ซึ่งมีอาการหายใจขัด ปวดเจ็บที่หน้าอกข้างซ้าย ออ่นเพลีย ไม่มีแรง ให้หายขาด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ
ยาแก้โรคความดันโลหิตสูง
ขนานที่ ๑ ท่านให้เอาต้นกาฝากมะม่วงทั้ง ๕ (เอาทั้งต้นตลอดถึ่งราก) จำนวนมากพอสมควร นำมาตากแดดให้แห้ง ใส่หม้อดินต้มกับนำพอสมควร ใช้นำยารับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้ลดลง อาการปวดศรีษะจะพลันหายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ
ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา รากมะละกอตัวผู้ (เอารากทางทิศตะวันออก ตัดหัวและปลายรากทิ้งเสีย) ๑ กำมือ กับ สารส้ม (ก้อนขนาดเท่าหัวแม่มือ) ๑ ก้อน นำมาใส่หม้อดินต้มกับนำพอสมควร ใช้นำยารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๒-๓ ครั้ง มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงให้ลดลงเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ
ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา คื่นฉ่าย (ที่ใช้รับประทานกับข้าวต้ม หรือใช้ใส่ ก๋วยเตี๋ยว) นำมาคั้นเอาเฉพาะนำ ใช้นำยารับประทาน มีสรรพคุณแก้โรคความดันโลหิตสูงให้หายเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ
ยาแก้ความดันโลหิตตํา
ท่านให้เอาหมูเนื้อแดง หนัก ๑ ก.ก กับพริกไทยร่อน ๑ กระป๋องนมข้น ตัวยาทั้ง ๒ อย่างนี้ นํามาบดผสมกัน ใส่โถ หรือ ใส่โหล ใส่นําผึ้งแท้พอท่วมยา หมกข้าวเปลือกไว้ประมาณ ๑๕ วันขึ้นไป ใช้นํายาดองนี้ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ช้อนโต๊ะ วันละครั้งทุกวัน เพียง ๕ วันเท่านั้น อาการป่วยโรคความดันโลหิตตํา และโรคโลหิตจาง จะหายเป็นปรกติ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ
ยาแก้โรคโลหิตจาง
ท่านให้เอา ผลมะนาวสด ผ่าซีก บีบเอาเฉพาะนํา นํามาผสม กับนําหวานและปรุงด้วยเกลือทะเล (เกลือใส่แกง) พอสมควร ใส่นําแข็ง ใช้รับประทานบ่อยๆเป็นยาบํารุงโลหิต และ แก้โรคโลหิตจาง ทําให้มีผิวพรรณผุดผ่องมีนํามีนวล มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ
ยาแก้โรคเบาหวาน
ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา รั้งผึ้ง (เอาทั้งรั้งพร้อมทั้งตัวอ่อน) ๑รัง, เหล้า ๑ ขวด, หัวกระชาย ๑๒ หัว, เปลือกตะโกนา (ต้นตะโกดัด สด หรือ แห้ง ก็ได้) ๓เปลือก, ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้ นํามาดองรวมกัน โดยนํารังผึ้งใส่ลงในโถ หรือ ใส่ลงในโหล เทเหล้าผสมพอท่วมรังผึ้ง ใส่หัวกระชาย (ซึ่งปอกเปลือกและทุบให้แตกเสียก่อน) และ ใส่เปลือกตะโกนา ลงผสม หมักดองไว้ ๓ วัน ใช้นํายาดองนี้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา ทุกวันติดต่อกันไปจนครบ ๑ เดือน แล้วฯ
ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอ (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จํานวนพอสมควรนํามาล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง จํานวน ๖ ถ้วยชาจีน เอาพริกไทยร่อน จํานวน ๓ ถ้วยชาจีน บดให้ละเอียด ผสมกับนําผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา จํานวน ๑๐๘ เม็ด ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็นทุกวัน ติดต่อกันไปจนครบ ๕๔ วันแล้วโรคเบาหวานจะหายขาด เจ้าของยาขนานนี้ได้ใช้รักษาตัวเองหายขาดมาแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ
ยาแก้โรคเหนื่อยหอบ
ท่านให้เอา รากต้นกระดังงร หนัก ๖ บาท, รากต้นพิกุล หนัก ๕ บาท, รากต้นทองพันชั่ง หนัก ๕ บาท, หัวยาข้าวเย็นเหนือ หนัก ๔ บาท, ตัวยาทั้ง ๕ อย่างนี้ นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํายารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการเหนื่อยหอบให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ยาแก้เครื่องสืบพันธ์อ่อน
ท่านให้เอา หัวกระชาย ๑, ขมิ้นอ้อย ๑, พริกไทยร่อน ๑, ลูกกระวาน ๑, ว่านนํา ๑, ตัวยาทั้ง ๕ นี้เอาหนักอย่างละ ๓ บาทเท่ากัน นํามาตากแดดให้แห้งบดเป็นผง ละลายกับ นําผึ้งแท้ ก็ได้ นําตาลมะพร้าว ก็ได้ นําตาลโตนด ก็ได้ นําอ้อย ก็ได้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานเวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณแก้อาการเครื่องสืบพันธุ์อ่อนให้กลับคืนเป็นปรกติได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ
ยาแก้โรคเครื่องสืบพันธุ์ตาย
ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๑ ผิวมะกรูด ๑ หัวกระชาย ๑ (ตัวยาทั้ง ๓ อย่างนี้เอาอย่างละเท่าๆกัน) งูเห่า (ย่างไฟให้สุก) ๑ ตัว, ตัวยาทั้ง ๔ อย่างนี้นํามาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง ใช้ละลายกับนําตาลโตนด รับประทานวันละ ๒ เวลา เพียงเวลา ๒ อาทิตย์เท่านั้น จะปรากฎผลดีอย่างน่าอัศจรรย์แล เคยใช้รักษาได้ผลดีมาแล้วฯ

SHARE NOW

Facebook Comments