พญาไร้ใบ

พญาไร้ใบ

พญาไร้ใบ
(แก้ริดสีดวงทวาร
กระดูกเดาะ ปวดกระดูก
บำรุงตับ บำรุงปอด
บำรุงกำลัง)

SHARE NOW