คลายข้อสงสัย ฟ้าทะลายโจรกับหวัด

คลายข้อสงสัย ฟ้าทะลายโจรกับหวัด

คลายข้อสงสัย ฟ้าทะลายโจรกับหวัด

📌 คลายข้อสงสัย ฟ้าทะลายโจรกับหวัด

1.ฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศร ประกอบด้วยผงยา 400 mg มีสารสำคัญ Andrographolide เฉลี่ย 12 mg/แคป

2. ขนาดรักษา {มีอาการแล้วของหวัด เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ} ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ แนะนำขนาด 3×4 ในคนอายุ 12 ปีขึ้นไป ห้ามใช้ในคนท้องและให้นมบุตร

#หายแล้วหยุดยาได้เลย ไม่ได้ระบุวันที่ควรกิน แต่ปกติหวัดธรรมดา ควรจะต้องหายภายใน 1-2 สัปดาห์

#กินเร็ว เห็นผลเร็ว จากฤทธิ์กระตุ้นภูมิ
เช่น ถ้าครั่นเนื้อครั่นตัว กลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอ รุมๆเหมือนจะเป็นไข้ กินเลย 3 เม็ดทันที ถ้าอาการไม่มาก บางทีกินครั้งเดียว อาการหายได้เลย

#ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 กินแล้วภายใน 24 ชม อาการแย่ลง หรืออาการรุนแรงแต่แรก ต้องไปพบแพทย์เลย ไม่ควรเสียโอกาสในการรักษา

3. ขนาดป้องกันหวัดอ้างอิงจากงานวิจัย ให้เด็กมัธยม อายุเฉลี่ย 18 ปี จำนวน 107 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ครึ่งหนึ่งกินยาหลอก อีกครึ่งกินสารสกัดฟ้าทะลายโจร Andrographolide วันละ 11.2 mg x 5 วันต่อสัปดาห์ x 3 เดือน หวังผลเรื่องการเสริมภูมิ วัดผลจากอัตราการเป็นหวัด พบว่าช่วยลดการเป็นหวัดลง 2 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอก {อัตราการเป็นหวัด 30% VS 62%}
……..ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการแนะนำให้กินป้องกัน เสริมภูมิ ในคนปกติ อายุ 12 ปีขึ้นไป วันละเม็ด วันเว้นวัน ได้นาน 3 เดือน

4. การศึกษาในเด็ก พบงานวิจัยใช้สารสกัด Andrographolide 10 mg วันละ 3 ครั้ง x 10 วัน รักษาหวัดที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน ในเด็กอายุ 4-11 ปี จำนวน 130 คน พบว่าช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้เร็วกว่ากลุ่มที่ได้สมุนไพร Echinacea และยังช่วยลดน้ำมูก และลดอาการบวมคั่งในจมูก

ดังนั้นการใช้ฟ้าทะลายโจรในเด็กอายุ 4-11 ปี แนะนำขนาดรักษาแคปซูลปกติ วันละ 1-2 เม็ด ไม่เกิน 10 วัน ส่วนขนาดป้องกัน ข้อมูลยังไม่มีรายงานความปลอดภัยระยะยาว อนึ่ง ตัวผงยามีความขมมาก เด็กอาจไม่สามารถทนรสยาได้ หากต้องแบ่งผงแกะออกมาใช้

การกินฟ้าทะลายโจรระยะยาว มีเคสที่กินนานเป็นปี แล้วอ่อนแรง อธิบายตามองค์ความรู้แผนไทยว่าเป็นยาเย็น หากใช้ขนาดสูง ติดต่อกันนานหลายเดือน ธาตุไฟในร่างกายจะหย่อน เกิดอาการมือเท้าเย็น ชา อ่อนแรง เปลี้ยหนาวง่าย และอาจทำให้ตับทำงานหนัก เพราะตับเป็นแหล่งผลิตความร้อนที่สำคัญของร่างกาย ในมุมมองแผนไทย

🔐🔐 Ref
1. Caceres DD, Hancke JL, Burgos RA, Wikman GK. Prevention of common colds with Andrographis paniculata dried extract. A Pilot double blind trial. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 1997;4(2):101-4.
2. Spasov AA, Ostrovskij OV, Chernikov MV, Wikman G. Comparative controlled study of Andrographis paniculata fixed combination, Kan Jang and an Echinacea preparation as adjuvant, in the treatment of uncomplicated respiratory disease in children. Phytotherapy research : PTR. 2004;18(1):47-53.

#ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Cr. ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ

SHARE NOW

Facebook Comments