มะกรูด ป้องกัน ยุงลาย

มะกรูด ป้องกัน `ยุงลาย`

มะกรูด ป้องกัน `ยุงลาย`


`มะกรูด` ป้องกัน `ยุงลาย` ช่วยลดไข้เลือดออก
เผยภูมิปัญญาชาวบ้าน อสม.คลองวัว จ.อ่างทอง ใช้ “มะกรูด” ป้องกัน “ยุงลาย” โดยใช้ผลมะกรูดใส่ในน้ำแทนทรายอะเบทป้องกันยุงลาย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คลองวัว ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง ได้คิดค้นวิธีป้องกันยุงลายแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยได้นำผลมะกรูดที่มีอยู่ในชุมชนใส่ลงภาชนะเปิดที่บรรจุน้ำแทนทรายอะเบท โดยได้นำไปใส่ตามโอ่ง หรือภาชนะเปิดที่บรรจุน้ำภายในหมู่บ้าน ซึ่งได้ผลตอบรับจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากมีกลิ่นหอมและสะดวกในการใช้ โดยหมู่บ้านคลองวัวนั้นชาวบ้านทุกหลังคาเรือน ได้มีต้นมะกรูดอยู่บริเวณบ้านและปลูกจำหน่ายเป็นจำนวนมาก เมื่อทราบว่าผลมะกรูดใช้แทนทรายอะเบทได้ มีกลิ่นหอมและยังป้องกันลูกน้ำยุงลายได้นั้น จึงเป็นที่นิยมของประชาชนในหมู่บ้านที่เก็บนำผลมะกรูดมาใส่ในภาชนะที่บรรจุน้ำในบริเวณบ้าน
นายโนรี วงษ์เขียว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองวัว ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง เปิดเผยว่า กลุ่ม อสม.คลองวัว ได้คิดค้นนำผลมะกรูดสด นำมาคลึงจนได้ที่ ให้น้ำมันหอมระเหยออกมา แล้วเอาไปใส่ในภาชนะบรรจุน้ำ พบว่ามีคราบน้ำมันเป็นฟิล์มลอยอยู่ในน้ำจำนวนมาก ทำให้ลูกน้ำยุงลายไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้จนตายไป และยุงลายที่จะมาวางไข่ใหม่ ก็ทำไม่ได้ จึงนำไปใช้ทดลองในหมู่บ้านและนำผลงานไปใช้ประกวดผลงานของ อสม.ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอำเภอ และได้นำมาเผยแพร่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับทราบ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากในหมู่บ้านมีการปลูกต้นมะกรูดจำหน่ายอยู่แล้ว และเป็นผลพลอยได้ที่ดีกว่าการใช้ทรายอะเบท เนื่องจากชาวบ้านไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือในการใช้ทรายอะเบท และไม่ยอมนำไปใส่ในภาชนะบรรจุน้ำ เนื่องจากกลัวน้ำจะเสีย และบางคนบอกว่ามีกลิ่นเหม็น กลัวอันตราย แต่เมื่อทราบว่าผลมะกรูดใช้แทนได้จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากมีกลิ่นหอมและชาวบ้านคุ้นเคยแบบธรรมชาติ
http://www.thaihealth.or.th/

SHARE NOW

Facebook Comments