รางจืด…..ถอนพิษเหล้า

รางจืด.....ถอนพิษเหล้า

รางจืด…..ถอนพิษเหล้า

รางจืด…..ถอนพิษเหล้า #ช่วงงดเหล้า

ภูมิปัญญา ใช้รางจืดขับพิษ/ถอนพิษเหล้า
ลดอาการเมาเหล้า แก้แฮงค์ (เมาค้าง) แก้ลงแดง
งานวิจัยในหนูทดลอง พบสอดคล้องกับภูมิปัญญา คือ
ฤทธิ์ป้องกันการทำลายตับของแอลกอฮอล์
โดยทำให้ค่าเอนไซม์ตับลดลง และลดการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับ พบกลไก
– ลดการเกิดอนุมูลอิสระที่ตับ
– ลดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด
– เพิ่มระดับเอนไซม์ทำลายพิษแอลกอฮอล์ที่ตับ
(alcohol dehydrogenase และ aldehyde dehydrogenase)
ลดการถูกทำลายของ เซลล์ประสาทสมอง เนื่องจากการขาดเหล้า บริเวณส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสพติด (mesolimbic dopaminergic system)
วิธีกิน
ใบสด 5-7 ใบ หรือ ใบแห้ง 7-9 ใบ ต้มน้ำ 2 ลิตร ดื่มครั้งละ 1 แก้ว 150-200 มล.
ชาชง ครั้งละ 2-3 กรัม ชงกับ น้ำร้อน 200 มล. แคปซูล ครั้งละ 2 แคปซูล
กินต่างน้ำ หรือ วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือ เมื่อมีอาการ เดือนละ 5-7 วัน
งานวิจัยใช้ในคน [เพื่อขับยาฆ่าแมลง] ใช้ 8 กรัมต่อวัน 14-21 วัน มีความปลอดภัย
ผลข้างเคียงที่อาจพบ : อาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ความดันโลหิตต่ำ
ควรกินห่างจากยาโรคประจำตัวอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะยารางจืดอาจ
เร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทาให้ประสิทธิผลของยาลดลง
แหล่งอ้างอิง :
[1] อัญชลี จูฑะพุทธิ. รางจืดสมุนไพรล้างพิษ. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2553 ; 8 : 211-9
[2] สุภาภรณ์ ปิติพร. บันทึกของแผ่นดิน 10 สมุนไพร เพื่อสุขภาพ…ผู้บ่าวพ่อเรือน. กรุงเทพ : ปรมัตถ์การพิมพ์ ; 2560
[3] วิระพล ภิมาลย์ และคณะ. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของรางจืดในการลดความเป็นพิษของสารกำจัดแมลงในกระแสเลือด. ว.เภสัชศาสตร์อีสาน 2559
SHARE NOW

Facebook Comments