สารสกัดจากชาเขียวปลอดภัยต่อตับไหม?

สารสกัดจากชาเขียวปลอดภัยต่อตับไหม

สารสกัดจากชาเขียวปลอดภัยต่อตับไหม


สารสกัดชาเขียว ปลอดภัยต่อตับ

การศึกษาชื่อ Liver-related safety assessment of green tea extracts in humans : a systematic review of randomized controlled trials

ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2016 ในวารสารทางการแพทย์ European Journal of Clinical Nutrition (2016) 70, 1221–1229

เป็นการศึกษาที่รวบรวมการศึกษาต่างๆเกี่ยวกับชาเขียว และนำมาวิเคราะห์ จากที่มีคำถามว่า สารสกัดในชาเขียวทำลายตับได้หรือไม่

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า สารสกัดในกลุ่ม Epigallocatechin gallate หรือชื่อย่อที่เราชอบเรียกว่า EGCG ที่อยู่ในชาเขียวเป็นหลักนั้น มีความปลอดภัยต่อตับ แต่ทั้งนี้ การรับประทานสารสกัดชาเขียว ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจมีผลข้างเคียงอื่นๆได้

ฉะนั้น ควรปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ทุกครั้ง ถ้ามีโรคประจำตัวอื่นๆหรือรับประทานยาประจำตัวอยู่

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

SHARE NOW

Facebook Comments