สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape seed extract)

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape seed extract)

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape seed extract) ซึ่งให้สารสาคัญคือ Oligomeric

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »