สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape seed extract)

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape seed extract)

สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape seed extract) ซึ่งให้สารสาคัญคือ Oligomeric

SHARE NOW