๑๖ ตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาผสมมีดังนี้

๑๖ ตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาผสมมีดังนี้

๑๖ ตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาผสมมีดังนี้

๑๖ ตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาผสมมีดังนี้
(สรรพคุณทางยาล้นเหลือ แพทย์แผนไทยควรศึกษาและพิจารณาให้ดีครับ)
๑ ยาศุขไสยาศน์ ช่วยการนอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง
๒ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ช่วยลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับในระยะเริ่มต้น และช่วยแก้กระษัยเหล็กหรืออาการท้องแข็งเป็นดานซึ่งส่วนหนึ่งก็คือโรคมะเร็ง
๓ ยาทำลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ชา ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตจากเส้นเลือดในสมองแตก
๔ ยาทัพยาธิคุณ ลดอาการมือชาเท้าชา ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และใช้รักษาอาการมือเท้าบวมในผู้ป่วยมะเร็งตับ
๕ ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง แก้ลมขึ้นเบื้องสูง
๖ ยาแก้นอนไม่หลับหรือยาแก้โรคไข้ผอมเหลือง แก้ไข้ผอมเหลือง ตัวสั่น เสียงสั่น ไม่มีกำลัง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
๗ ยาไพสาลี บำบัดโรคลม แก้สารพัดโรค กล่อน หืดไอ จุกเสียด ลมสลักอก ลมมักให้หาวเรอ ให้รากให้สะอึก นอนไม่หลับ ลมปวดมวนในท้อง เป็นป้าง จุก ม้ามย้อย
๘ ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง รักษาหัวริดสีดวงทวารหนัก รักษาโรคผิวหนัง
๙ ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อตามร่างกาย ลดอาการชาบริเวณมือและเท้า มือเท้าอ่อนแรง
๑๐ ยาอไภยสาลี บำบัดโรคทางลม ลม ๘๐ จำพวก แก้โลหิต ๒๐ จำพวก แก้ริดสีดวง ๒๐ จำพวก
๑๑ ยาอัมฤตโอสถ บรรเทาอาการกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นรัดตึง มือเท้าชา ผอมแห้งแรงน้อย อันเกิดจากความเสื่อมความผิดปกติของร่างกาย
๑๒ ยาแก้โรคจิต ลดความกังวลในจิตใจ และความเครียดในระบบประสาท ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น
๑๓ ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง บรรเทาอาการท้องผูก พรรดึก อาการปวดเมื้อยทั่วร่างกาย มือเท้าชา ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดหัว หน้ามืดวิงเวียน จุกเสียดท้อง แน่นหน้าอก อันเกิดจากโทสันฑฆาตและกล่อนแห้ง
๑๔ ยาอัคคินีวคณะ แก้คลื่นเหียนอาเจียน ๔ ประการ ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุทั้ง ๔ ชูกำลัง
๑๕ ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แก้อาการทางลม คลายอาการที่ทำให้เจ็บปวดตึง บริเวณปลายมือเท้าและอาการลามขึ้นบริเวณต้นคอให้คอแข็ง ทำให้เคลื่อนไหวคอไม่ได้
๑๖ ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด แก้ป้าง แก้ม้าม แก้ดานเสมหะ ให้ปวดมวนท้อง แก้อุจจาระเป็นมูกเลือด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง แก้ไอผอมเหลือง

SHARE NOW

Facebook Comments