4 ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คุณเป็นโรคตับแข็ง

4 ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คุณเป็นโรคตับแข็ง

4 ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คุณเป็นโรคตับแข็ง


เชค 4 ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คุณเป็นโรคตับแข็ง แม้ไม่ดื่มเหล้า
ปัจจัยเสี่ยงในการจะเป็นภาวะไขมันพอกตับ โดยที่ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ (Non-alcoholic fatty liver disease)
ภาวะไขมันพอกตับ สามารถนำไปสู่โรคตับแข็งได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดว่า ตับแข็งจะเกิดขึ้นกับคนที่ดื่มเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์เท่านั้น แต่จริงๆแล้วไม่เสมอไป เพราะถ้าคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ก็ถือว่า มีโอกาสเป็นโรคตับแข็งได้เช่นกัน

1. อ้วน
2. ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ชนิดที 2
3. ไขมันในเลือดสูง
4. ภาวะเมตาบอลิกผิดปกติ
ภาวะเมตาบอลิกผิดปกติ คือ ภาวะที่คุณมีความผิดปกติเหล่านี้ อย่างน้อย 3 ข้อขึ้นไป ได้แก่
4.1 รอบเอวในผู้ชายมากกว่า 102 เซนติเมตร ในผู้หญิงมากกว่า 88 เซนติเมตร
4.2 ระดับไขมันไตรกรีเซอไรด์มากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
4.3 ระดับไขมัน HDL ในผู้ชายน้อยกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และในผู้หญิงน้อยกว่า 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
4.4 ระดับความดันโลหิตตัวบนมากกว่า 130 มิลลิเมตรปรอท หรือตัวล่างมากกว่า 85 มิลลิเมตรปรอท
4.5 ระดับน้ำตาลในเลือดที่วัดแบบ Fasting blood glucose มากกว่า 110 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
อย่าลืมเชคปัจจัยเสี่ยงกันนะครับ เพราะแต่ละปัจจัยมีโอกาสทำให้เกิดไขมันพอกตับและทำให้โอกาสเกิดโรคตับแข็งเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งมากข้อ ยิ่งเสี่ยง นะครับ
ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

SHARE NOW

Facebook Comments