อาหารการกิน

พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำอาหาร ง่ายๆ อร่อยๆ ร้านอร่อยที่ไปชิมมา

อย่าเพียงแต่แค่..ผ่านตาไปนะคะ

อย่าเพียงแต่แค่..ผ่านตาไปนะคะ

อย่าเพียงแต่แค่..ผ่านตาไปนะคะ

อย่าเพียงแต่แค่..ผ่านตาไปนะคะ
ต้อยติ่งที่ใครๆมองเห็นเป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่ามากไปกว่า
ดอกสวยงาม แต่สรรพคุณทางยาของต้อยติ่งมากเหลือเกิน
กระดูกทับเส้น ที่เมื่อเป็นแล้ว ทุกข์ทรมาน หายขาดยาก
แม้จะได้รับการผ่าตัดมาแล้วก็ตาม และรากรักษาโรคไตได้

(more…)

Translate »