คาถาอายุยืน

คาถาอายุยืน

คาถาอายุยืน

(big smile) คาถาอายุยืน

(Hammock) ตื่นนอนตีสี่
(Rope Swing) อย่าลุกลี้ลุกลน
(Sunburnt Man) ลืมตามองจน
(Skydiving) ตัวตนพ้นภัย
(Swimwear Girl) ขยับกายา
(Arm Float) แขนขาร่างกาย
(Chairlift) อย่าลุกทันใด
(Upside Down) ให้หายมึนงง
(Hare Krishna) สวดมนต์แผ่เมตตา
(clap) ภาวนาแบบสงฆ์
(Bodybuilder Photowall) ทำจิตมั่นคง
(ok) รับรองของดี
(scream) นวดตาทันใด
(lightbulb) เห็นแสงใส 2 นาที
(holding wine glass) ดื่มนำ้อุ่นเร็วรี่
(Coffee Mug) ทันที 4 แก้ว
(Photo Booth) เข้าห้องสุขา
(Suntan) สุขขีเพริดแพร้ว
(Girl Dancing) ออกมาเสร็จแล้ว
(Dancing) แกว่งแขน 1 พัน
(banana) รับประทานผลไม้
(noodles) ก่อนอาหารเร็วพลัน
(rice) ทานข้าว 1 จาน
(breakfast) ทานไข่ผักปลา
(sandwich) หวานเค็มมันหยด
(cupcake) ควรงดบ้างหนา
(pasta) กินบ้างบางเวลา
(Hula-Hoop) โรคาห่างไกล
(Macaroni and Cheese) หมักดองต้องทิ้ง
(Dango) ทอดปิ้งย่างไหม้
(hands over heart) สุขกายสุขใจ
(Dancing Crowd) สดใสโสภา
(Mermaid Girl) ก่อนอาบนำ้เย็น
(Drop Slide) แกว่งแขนอีกครา
(Bottled Water) นำ้ 1 แก้วตามมา
(Hare Krishna) วันทาก่อนนอน
(Barker) จิตใจผ่องแผ้ว
(Hammock) เสร็จแล้วพักผ่อน
(Huf) หลับตาขอพร
(Sleeping Man) นอนหลับฝันดี

รักใครชอบใคร ส่งให้เร็วรี่
กุศลมากมี สุขีตลอดไป

SHARE NOW

Facebook Comments