รู้หรือไม่??

เลขท้ายโทรศัพท์2ตัวท้ายมีความหมายนะ

เลขท้ายโทรศัพท์2ตัวท้ายมีความหมายนะ


รู้หรือไม่??
เลขท้ายโทรศัพท์ 2 ตัวท้าย มีความหมายนะ
เช่น 0812345645 ท้าย 45
คือคู่ดาวแห่งโชคลาภเป็นต้น
ท้าย 00.:คู่ดาวแห่งความทะเยอะทะยาน
01.:คู่ดาวแห่งโทสะ
02.:คู่ดาวแห่งสายน้ำ
03.:คู่ดาวแห่งการต่อสู้
04.:คู่ดาวแห่งนักพูด

05.:คู่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
06.:คู่ดาวแห่งความรัก
07.:คู่ดาวแห่งบาป
08.:คู่ดาวแห่งความหลุ่มหลง
09.:คู่ดาวแห่งพระคุ้มครอง
10.:คู่ดาวแหงมรสุมฉับพลัน
11.:คู่ดาวแห่งต้นดีปลายร้าย
12.:คู่ดาวแห่งมรสุมชีวิต
13.:คู่ดาวแห่งรักสามเส้า
14.:คู่ดาวแห่งความมั่นคง
15.:คู่ดาวแห่งความสำเร็จ
16.:คู่ดาวแห่งความพ่ายแพ้
17.:คู่ดาวแห่งโค่นอำนาจ
18.:คู่ดาวแห่งดาวผันแปร
19.:คู่ดาวอุปถัมภ์
20.:คู่ดาวแห่งความทะเยอะทะยานเกินตัว
21.:คู่ดาวแห่งความแปรปรวน
22.:คู่ดาวใจอ่อน
23.:คู่ดาวมหาเสน่ห์
24.:คู่ดาวมิตรไมตรี
25.:คู่ดาวแห่งดีและร้าย
26.:คู่ดาวแห่งความลุ่มหลง
27.:คู่ดาวแห่งการพลัดพราก
28.:คู่ดาวแห่งการต่อสู้
29.:คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต
30.:คู่ดาวแห่งความผันผวน
31.:คู่ดาวแห่งเวรกรรม
32.:คู่ดาวมหาเสน่ห์
33.:คู่ดาวแห่งเจ้าโทสะ
34.:คู่ดาวแห่งความล้มเหลว
35.:คู่ดาวแห่งความอดทน
36.:คู่ดาวแห่งความรัก
37.:คู่ดาวแห่งสูญเสีย
38.:คูดาวแห่งนักเลง
39.:คู่ดาวแห่งความกดดัน
40.:คูดาวแห่งการไม่หยุดนิ่ง
41.:คู่ดาวแห่งความมั่นคง
42.:คู่ดาวแห่งมิตรไมตรี
43.:คู่ดาวแห่งความล้มเหลว
44.:คู่ดาวแห่งนักฑูต
45.:คู่ดาวแห่งโชคลาภ
46.:คู่ดาวแห่งการสร้างทรัพย์
47.:คู่ดาวแห่งการว่างเปล่า
48.:คู่ดาวแห่งความมัวเมา
49.:คู่ดาวแห่งบาปเตราห์
50.:คู่ดาวแห่งการขยัน
51.:คู่ดาวแห่งความสำเร็จ
52.:คู่ดาวแห่งดีและร้าย
53.:คู่ดาวแห่งความอดทน
54.:คู่ดาวแห่งโชคลาภ
55.:คู่ดาวแห่งความรุ่งโรจน์
56.:คู่ดาวแห่งความสมหวัง
57.:คู่ดาวแห่งเจ้าทิฐิ
58.:คู่ดาวแห่งการเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
59.:คู่ดาวแห่งเศรษฐี
60.:คู่ดาวแห่งศุภโชค
61.:คู่ดาวแห่งความพ่ายแพ้
62.:คู่ดาวแห่งความลุ่มหลง
63.:คู่ดาวแห่งความรัก
64.:คู่ดาวแห่งการสร้างทรัพย์
65.:คู่ดาวแห่งความสมหวัง
66.:คู่ดาวแห่งกิเลส
67.:คู้ดาวแห่งความตกต่ำ
68.:คู่ดาวแห่งโลกีย์
69.:คู่ดาวแห่งความไม่แน่นอน
70.:คู่ดาวแห่งความเก็บกด
71.:คู่ดาวแห่งโค่นอำอาจ
72.:คู่ดาวแห่งการพลัดพราก
73.:คู่ดาวแห่งสูญเสีย
74.:คู่ดาวแห่งความว่างเปล่า
75.:คู่ดาวแห่งเจ้าทิฐิ
76.:คู่ดาวแห่งการตกต่ำ
77.:คู่ดาวแห่งความกดดัน
78.:คู่ดาวแห่งการหลงผิด
79.:คู่ดาวแห่งการโชติช่วง
80.:คู่ดาวแห่งโชคร้าย
81.:คู่ดาวแห่งการผันแปร
82.:คู่ดาวแห่งการต่อสู้
83.:คู่ดาวแห่งนักเลง
84.:คู่ดาวแห่งความมัวเมา
85.:คู่ดาวแห่งเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
86.:คู่ดาวแห่งโลกีย์
87.:คู่ดาวการหลงผิด
88.:คู่ดาวแห่งความระทมขมขื่น
89.:คู่ดาวแห่งความมุ่งมั่น
90.:คู่ดาวปฎิบัติธรรม
91.:คู่ดาวอูปถัมถ์
92.:คู่ดาวแห่งฟ้าลิขิต
93.:คู่ดาวแห่งความกดดัน
94.:คู่ดาวแห่งบาปเคราะห์
95.:คู่ดาวแห่งเศรษฐี
96.:คู่ดาวแห่งความไม่แน่นอน
97.:คู่ดาวแห่งความโชติช่วง
98.:คู่ดาวแห่งความมุ่งมั่น
99.:คู่ดาวผู้มีญาณ
100.:คู่ดาวแห่งความสมบูรณ์
101.:คู่ดาวแห่งต้นดีปลายร้าย
102.:คู่ดาวแห่งมรสุมชีวิต
103.:คู่ดาวแห่งรักสามเส้า
104.:คู่ดาวแห่งความมั่นคง
105.:คู่ดาวแห่งความสำเร็จ
เอาไว้ดูประกอบเวลาซื้อเบอร์โทรศัพท์
รวย รวย รวย ทุกคน
***เป็นความเชื่อส่วนบุคคล***

SHARE NOW

Facebook Comments