วิธีล้างผัก-ผลไม้ให้สะอาด ปลอดเชื้อ

วิธีล้างผัก-ผลไม้ให้สะอาด ปลอดเชื้อ

วิธีล้างผัก-ผลไม้ให้สะอาด ปลอดเชื้อ

วิธีล้างผัก-ผลไม้ให้สะอาด ปลอดเชื้อ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข แนะนำ 3 วิธีการล้างผักและผลไม้ให้สะอาดปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โรคระบาด พร้อมย้ำประชาชนใช้บริการสถานประกอบการทุกครั้งขอให้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงการระบาดระลอกใหม่ ผู้บริโภคที่ทำอาหารกินกันเองที่บ้าน นอกจากต้องให้ความสำคัญในการเลือกวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารแล้ว การล้างทำความสะอาดวัตถุดิบทุกครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะในผักและผลไม้ต่าง ๆ ก่อนกินหรือนำมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ที่สัมผัสมาก่อนที่อาจติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวได้
การป้องกันจึงต้องล้างผักผลไม้ให้สะอาด ซึ่งทำได้ 3 วิธีคือ
1. ให้ล้างด้วยน้ำไหล โดยแช่ในน้ำนาน 15 นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักถูไปมานาน 2 นาที เหมาะสำหรับการล้างผักจำนวนน้อย
2. แช่ในน้ำผสมน้ำส้มสายชู 5 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร แช่นาน 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด
3. ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) ครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด ซึ่งทั้ง 3 วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสและลดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ได้
ทั้งนี้ การเลือกซื้อวัตถุดิบ ผักและผลไม้ ภายในตลาดหรือแหล่งจับจ่ายสินค้าแต่ละครั้งที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดสดน่าซื้อ ตลาดนัดน่าซื้อ ไม่ควรใช้มือหยิบ จับ สัมผัสผักและผลไม้โดยตรง ควรใช้ถุงมือ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันโรคระบาด
******* *******
SHARE NOW

Facebook Comments