การติดเชื้อเอชไอวี ก็คือ การติดเชื้อที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 นั่นเอง

การติดเชื้อเอชไอวี ก็คือ การติดเชื้อที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 นั่นเอง

การติดเชื้อเอชไอวี ก็คือ การติดเชื้อที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 นั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »