ดอกคำฝอย ลดความอ้วน

ดอกคำฝอย ลดความอ้วน !

คำฝอย
ชื่ออื่น ดอกคำ คำหยุม คำหยอง คำยอง หงฮาว(จีนกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carthamus tincatorius Linn.
ชื่อวงศ์ COMPOSITAE

SHARE NOW