วิธีการจุดธูปขอพร

วิธีการจุดธูปขอพร

วิธีการจุดธูปขอพร ที่ถูกต้อง

ตามความเชื่อกล่าวว่า
การจุดธูป หมายถึง ไหว้พระ รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เทียน หมายถึง แสงสว่างชีวิต
ดอกไม้หอม หมายถึง ความดี งาม ความเจริญ การสักการะถึอเป็นการทำอมิสบูชาให้เกิดมงคลแก่ชีวิตโดยการบูชาสิ่งที่ดี ทำให้เรา มีบารมี มากขึ้น จิตใจสงบขึ้น

การสักการะใช้ธูปกี่ดอก
1. พระพุทธรูป-ใช้ 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
2. พระสงฆ์-ใช้ 3 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
3. หลวงปู่โต๊ะ -ใช้ 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
หลวงปู่ทวด -ใช้ 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
หลวงปู่ปาน -ใช้ 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
เกจิอาจารย์บรรลุธรรม -ใช้ 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
4. พระภูมิเจ้าที่ -เทพใช้ธูป 9 ดอก
5. พระโพธิสัตว์กวนอิม -ขอพรธูป 9 ดอก
6. พระแม่อุมาเทวี -ขอพรธูป 9 ดอก
(องค์เทพองค์พรหม) -บน 39 ดอก บวงสรวง 16 ดอก
7. ปู่ฤาษี-ขอพร 9 ดอก
8. พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5-ขอพรธูป 9 ดอก
-เทวดาธรรมดา 5 ดอก
-ผี 1 ดอก
9. กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป 5 ดอก
-วิญญาณลูก 1 ดอก
10.ไหว้บรรพบุรุษ-ใช้ธูป 1 ดอก
11.ว่านมงคลกาหลง -ใช้ธูป 5 ดอก
12.พระแม่นางวัก -ใช้ธูป 9 ดอก

ความรู้เกี่ยวกับการจุดธูปมีบางคนยังไม่รู้เลยว่าต้องใช้ธูปกี่ดอก หรือ รู้บ้างแต่ยังรู้ไม่หมด
บางสถานที่ก็จะมี ป้ายบอกว่า ไหว้ตรงนี้ กี่ดอก ตรงนั้นกี่ดอก บางสถานที่ก็ไม่มีเลยนี้คือความรู้ เพิ่มเติมนะ

ขอให้สมหวังทุกประการสาธุ

SHARE NOW

Facebook Comments