สมาธิบำบัด SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค

สมาธิบำบัด SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค

สมาธิบำบัด SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค


CHANGE : สมาธิบำบัด SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค
หากคุณป่วยเป็นโรคเหล่านี้
เบาหวาน มะเร็ง ความดันโลหิต
โรคกระเพาะอาหาร ปวดศรีษะไมเกรน เอดส์
หมดทางรักษา สิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้

สมาธิบำบัด SKTทางเลือกใหม่ไร้โรค
เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ใช้คิดค้นสมาธิบำบัด SKT เพื่อบำบัด และเยียวยาผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยผ่านการทดลองทั้งกับตัวเอง คนไข้ ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เข้าห้องแล็บ จนพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัดออกมาได้ 7 เทคนิค สามารถบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง และ เอดส์ได้
รายการสารคดีเล่าเรื่องชีวิตของคนๆ หนึ่งหรือกลุ่มคนที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จาก นวัตกรรมหรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ในรายการ Change ออกอากาศทาง Mahidol Channel ทาง CTH ช่อง 107
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
ขอเชิญรับฟังVDO ประกอบการบรรยายได้ตามlike ข้างล่างนี้ : ดีมาก
Change [by Mahidol] สมาธิบำบัด SKT ทางเลือกใหม่ไร้โรค

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
การแบ่งระดับของการดุแลสุขภาพและการบำบัด
ตามแนวปฏิบัติ “สมาธิบำบัด SKT”
สมาธิบำบัดแบบ SKT
ท่าที่ 1 และท่าที่ 2 สำหรับผู้ที่ยังไม่ป่วย ใช้เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกัน ลดอาการต่าง ๆ
ท่าที่ 3 , 4 และ 5 สำหรับผุ้ที่ป่วยแล้ว ใช้ปรับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปแล้วให้กลับมาสู่สภาพที่เป็นปกติ
ท่าที่ 6 และ ท่าที่ 7 สำหรับผู้ที่ป่วยหนัก ฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ประโยชน์ของสมาธิบำบัด SKT ท่าที่ 1-7 มีดังนี้
SKT 1 ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ลดความดันโลหิต และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
SKT 2 ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันในโลหิต และลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน
SKT 3 แก้อาการปวดหลัง ปวดเข่า ท้องผูก
SKT 4 ช่วยบำบัดผุ้ป่วยโรคทางพันธุกรรม เบาหวานและโรคเกี่ยวกับไขกระดูก
SKT 5 แก้อาการปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเข่า
SKT 6 ใช้บำบัดผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยอัมพาต
SKT 7 ใช้บำบัดผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ในการฝึกเทคนิค SKT ต่าง ๆ เหล่านี้ อจ.สมพรแนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเทคนิค ให้เลือกเทคนิคที่เหมาะกับสภาพร่างกาย และให้เลือกเทคนิคที่สามารถทำได้ โดยขอให้พยายามฝึกให้ครบ แล้วท่านจะได้รับผลดีอย่างที่ท่านต้องการ
ขอขอบคุณข้อมุลจาก http://www.mahidolchannel.com/tvprograms.php…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SKT สมาธิบำบัดขจัดโรคภัย ไม่ต้องพึ่งยา
https://ac127.wordpress.com/…/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%…/
สมาธิบำบัด แบบ SKT (1/2)

สมาธิบำบัดแบบ SKT (2/2)

สมาธิบำบัดแบบ SKT ครั้งที่ 3 (1/2)

สมาธิบำบัดแบบ SKT ครั้งที่ 3 (2/2)

SHARE NOW

Facebook Comments