”พญายอ” ราชาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง

”พญายอ” ราชาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง

”พญายอ” ราชาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง

สมุนไพรสู้โรค |🌿”พญายอ” ราชาสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง

พญายอ หรือเสลดพังพอนตัวเมีย เป็นสมุนไพรพื้นบ้านของไทยที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ผดผื่นคัน อาการแพ้และอักเสบจากแมลงกัดต่อย คางทูม และรักษาเริม งูสวัด
พญายอ ได้ชื่อว่าเป็นราชาสมุนไพรด้านการรักษาโรคผิวหนัง โดยวิธีใช้แบบดั้งเดิม จะนำใบสดมาตำให้ละเอียด อาจผสมเหล้าขาวหรือน้ำซาวข้าว แล้วนำมาพอกบริเวณผิวหนังที่เป็น
ปัจจุบัน มีการศึกษาวิจัยยืนยันประสิทธิภาพของพญายอ โดยเฉพาะฤทธิ์ต้านเชื้อเริม และงูสวัด ในสารสกัดจากใบพญายอ พบอนุพันธ์ในกลุ่มเบตากาแลคโตซิลไดกลีเซอไรด์ (Beta-galactosyl diglycerides) ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ Herpes simplex virus (HSV) ทั้งชนิด HSV-1 และ HSV-2 ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเริม รวมถึงมีฤทธิ์ต้านเชื้อ Varicella zoster virus (VZV) ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส และงูสวัด นอกจากนี้ยังแสดงฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและลดอาการปวดอีกด้วย
จากการวิเคราะห์รายงานการวิจัยทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิผลของครีมสารสกัดพญายอในการรักษาโรคเริมและงูสวัด เปรียบเทียบกับยาหลอก ในผู้ป่วยรวม 286 ราย ด้วยวิธีทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)
ในจำนวนนี้มีผู้ป่วย 151 รายที่ได้รับครีมพญายอในการศึกษาประสิทธิผลในโรคเริมที่อวัยวะเพศ พบว่า การใช้ครีมพญายอ ให้ผลดีกว่ายาหลอกอย่างชัดเจนในการทำให้แผลตกสะเก็ดได้ในวันที่ 3 หลังใช้ยา และแผลหายอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 7
ในทำนองเดียวกัน ในการศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาการติดเชื้องูสวัดด้วยสารสกัดพญายอ พบว่า การใช้ครีมพญายอ ให้ผลดีกว่ายาหลอกอย่างชัดเจน โดยใช้สารสกัดพญายอทาวันละ 5 ครั้ง เป็นระยะเวลา 7-14 วัน จนกว่ารอยโรคจะหาย พบว่ารอยโรคเริ่มตกสะเก็ดภายใน 3 วัน และภายใน 7-10 วัน อาการของกลุ่มที่รักษาด้วยสารสกัดพญายอมีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก อีกทั้ง ระดับความเจ็บปวดในกลุ่มที่ให้สารสกัดพญายอลดลงได้เร็วกว่ากลุ่มยาหลอก และจากการศึกษาไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้สารสกัดพญายอ
จากการวิเคราะห์รายงานการวิจัยทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิผลของครีมสารสกัดพญายอในการรักษาโรคเริม และงูสวัด เปรียบเทียบกับครีม acyclovir ด้วยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) พบว่า การใช้สารสกัดพญายอ ความเข้มข้น 5% ทาวันละ 4 ครั้ง ในการรักษาโรคเริมที่อวัยวะเพศ เปรียบเทียบกับยาครีม acyclovir และยาหลอก โดยประเมินระยะเวลาตกสะเก็ดใน 3 วัน และอาการหายดีใน 7 วัน และพบว่าสารสกัดพญายอมีประสิทธิภาพดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบกับยาครีม acyclovir แล้วพบว่ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน
สารสกัดพญายอ นอกจากจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสเริมและงูสวัดไม่แตกต่างตากยาแผนปัจจุบันแล้ว ยังมีข้อดีที่เหนือกว่า คือ
👉🏻มีฤทธิ์การต้านการอักเสบและลดอาการปวด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาหนึ่ง ที่ทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคเริมชนิดเป็นซ้ำ ด้วยยาจากสารสกัดพญายอและยาครีม acyclovir พบว่า กลุ่มที่ได้รับยาจากสารสกัดพญายอไม่ทำให้แผลเกิดการอักเสบระคายเคือง ในขณะที่ยาครีม acyclovir ทำให้แสบ
👉🏻สารสกัดใบพญายอ ออกฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในหลอดทดลอง โดยมีฤทธิ์กระตุ้นการปลดปล่อย interleukin-4 (IL-4) จาก peripheral blood mononuclear cells ในขณะที่ยา acyclovir ไม่มีฤทธิ์ดังกล่าว
👉🏻สารสกัดใบพญายอ มีกลไกการออกฤทธิ์กับไวรัสโดยตรง ทำให้สามารถใช้ได้ทุกช่วงของโรค ขณะที่ยาครีม acyclovir ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ซึ่งจะออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อเริ่มติดเชื้อ โดยพบกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดพญายอสามารถยับยั้งกระบวนการการติดเชื้อไวรัสตั้งแต่ก่อนไวรัสเข้าสู่เซลล์ (pre-viral entry) และยังทำให้เชื้อตาย (inactivation activity) ทำให้เชื้อไม่สามารถเข้าไปเจริญเติบโตในเซลล์ได้ และพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นยิ่งทำลายเชื้อไวรัสได้มากขึ้น ที่สำคัญ ยาครีมจากสารสกัดพญายอยังเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรราคาไม่แพงอีกด้วย
📌 ติดตามอภัยภูเบศรได้ที่
FB : https://www.facebook.com/abhaiherb
IG : https://www.instagram.com/abhaiherb.official/
Line shop : https://lin.ee/53n7oUF
Line คลินิก : https://lin.ee/HGT0wkz
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCtYAMPNpxrb62S3h3agetOQ
TikTok : https://www.tiktok.com/@abhaiherb
Cr. ภาพ istockphoto
#พญายอ #เริม #งูสวัส #แมลงสัตว์กัดต่อย #สมุนไพรอภัยภูเบศร #อภัยภูเบศร #สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ #GMP

SHARE NOW

Facebook Comments